Anonim

ביצוע טיפה חרוז הוא פשוט באמצעות תמונות צעד אחר צעד שלנו.

מה אתה צריך:

  • ראש סיכות ראש
  • צבת מעוגל
  • חיתוך פלייר
  • חרוזים שונים

הוראות:

1. התחל על ידי ערימת חרוזים על סיכת ראש תכשיטים. לכופף את החוט בזווית ישרה עם צבת מעוגל.

2. לעטוף את חוט סביב האף של צבת לעשות מעגל שלם.

3. לעטוף את החוט בחוזקה סביב הבסיס של המעגל. לחתוך את כל חוט עודף עם חיתוך פלייר ו תוחב בסוף.