Anonim

המילים לשיר נכתבו על ידי צ'רלס וסלי, מייסד שותף של המתודיזם הזרם הפרוטסטנטי, בשנת 1739. המנגינה, שנכתבה בשנת 1840 על ידי פליקס מנדלסון, נוספה מאוחר יותר.

הארק! המלאכים המבשרים שרים, "תהילה לילד הנולד, שלום עלי אדמות, וחמלה קלה, אלוהים וחוטאים השלימו".

בשמחה כל עמים אתם עולים, הצטרף ניצחון של השמים; עם המארח המלאכי ה 'מכריז: "ישו נולד בבית לחם".

הארק! מלאכי הראלד שרים, "תהילה לילד הנולד!"

הדפס ספר חג