Anonim

ירידה זו מופיעה בצד הסרוג של עבודתך, והיא משמשת בדרך כלל בקצה הימני של השורה. זה לעתים קרובות מקוצר כמו "sl1, k1, psso" ולפעמים כמו "SKP". שניהם עומדים באותה טכניקה, שהיא "תלוש 1 לתפור, תפר 1 K, ואז להעביר את תפר החליק מעל."

להחליק אחד תפר כדלקמן: עם חוט שלך בחלק האחורי של העבודה, לשים את RHN מ בחזרה אל תוך התפר הראשון על LHN כאילו אתה הולך לסובב את התפר. בלי לעשות שום דבר עם חוט שלך, בזהירות להחליק את התפר הראשון מן LHN על RHN. לסרוג את התפר הבא.

להעביר את התפר החליק מעל כדלקמן: על החלק הקדמי של העבודה שלך, לשים את LHN משמאל לימין לתוך התפר השני (תפר החליק) על RHN. הרם את התפר על התפר הראשון (התפר הסרוג הקודם) על ה- RHN, ולאחר מכן מעל קצה ה- RHN; תן לו ליפול לחלוטין את שתי המחטים. יש לך רק ירד תפר אחד.