Anonim

השנה, הצבעונים שלי היו עלים אבל לא פרחים בכלל. מה גורם לכך?

אלא אם כן הם מינים צבעונים, רוב הזנים צבעונים רק בלום אמין במשך שנה או שתיים ולאחר מכן להפסיק. לכן, בהולנד, הם מתחדשים מדי שנה. רק סוגי המינים יחזרו שנה אחר שנה. זה יכול גם לשקף איך הם טופלו בשנה שעברה, כאשר הם גדלים.

לאחר פרחים נורה, אתה צריך להשאיר את העלווה שלם עד שהוא הופך לחלוטין חום מת בחזרה. זה מאפשר לצמח לבנות אנרגיה לשנה הבאה. זה גם עוזר deadhead (להסיר את הפרחים דהוי) צבעונים.